۱ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه  در مورد جایگاه ابن سینا در تاریخ فلسفه به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که فلاسفه غرب با مراجعه به آرای فیلسوفان اسلامی و تقریر آنها از فلسفه غرب توانستند بنای فلسفه مدرن غرب را بنیان نهند.


وی تصریح کرد: از جمله این فیلسوفان ابن سیناست. فلسفه غرب در قرون وسطی از آرای ابن سینا و فیلسوفان اسلامی بهره زیاد برده است.


کرامر تأکید کرد: ابن سینا برای نمونه در منطق آرای حائز اهمیتی دارد که اهمیت آنها تنها محدود به زمان خود نمی شود و در حال حاضر نیز برخی از آرای او در منطق حائز اهمیت است.


مؤلف “محل تلاقی اخلاق و حقوق” با اشاره به اینکه ابن سینا در اخلاق متأثر از آرای ارسطوست یادآور شد: در واقع اخلاق فضیلت‌گرای ارسطو آبشخور نظریه اخلاقی ابن سینا و شمار دیگری از فلاسفه مسلمان بوده است.


معاون پیشین انجمن حقوق و علوم اجتماعی بریتانیا تأکید کرد: در اهمیت تلاشهای فیلسوفان اسلامی چون ابن سینا ذکر این نکته لازم است که سیر تاریخ فلسفه غرب به سبب آثار و کارهای این فیلسوفان تداوم یافت.


مؤلف “نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی” در پایان تصریح کرد: به عبارت دیگر فلاسفه اسلامی پیونددهنده فلسفه یونان با فلسفه مدرن هستند.

مطالب مرتبط :
  1. آرای اسکوتوس در استنفورد بررسی می‌شود/ تأثیر اسکوتوس از ابن سینا
  2. فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو
  3. آرای فلاسفه یونان در بستر تفکر اسلامی نظام جدیدی پیدا کردند
  4. فلسفه مشاء رهاورد مطالعات ارسطو است/ ابن سینا فیلسوفی مشایی نیست
  5. اگر ابن سینا نبود فرهنگ اسلامی طالبانی و سعودی می شد

پارک علم و فناوری قم

zohur