۸ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


“صادق زیبا کلام” در مورد اینکه در نظریه های نخبه گرایی بحث چرخش نخبگان مطرح است، چرخش نخبگان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس چه مکانیسمهایی صورت می گیرد آیا شایستگی و نخبگی باعث این چرخش می شود به خبرنگار مهر گفت: آنچه مسلم است اساس و مبنای چرخش نخبگان باید بر اراده ملت باشد که نتیجه انتخابات آزاد و بدور از دخالت های حکومت است تا مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشان را چه برای مجلس و چه برای ریاست جمهوری انتخاب کنند.


وی افزود: هر نوع مداخله ای در امر انتخابات آزاد ولو تحت این عنوان که آن به خیر و صلاح مردم است انجام بگیرد در حقیقت مغایر با فلسفه و روح انتخابات آزاد و در نتیجه چرخش و گردش نخبگان خواهد بود. بنابراین اصل اساسی چرخش نخبگان انتخابات آزاد است.


این محقق و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی تصریح کرد: طبیعی است که مردم افرادی را که از دید خودشان شایسته ببینند انتخاب می کنند و در چنین صورتی است که گردش واقعی نخبگان صورت می گیرد. اما اگر مراکز قدرت به هر دلیلی و به هر توجیهی خواسته باشند در امر انتخابات مردم دخالت کنند آن مغایر با اصل و فلسفه گردش نخبگان خواهد بود.


زیبا کلام در مورد اینکه دانشگاه ها و محافل علمی و حوزوی ما چه میزان در تربیت نخبگان مؤثر بوده اند یادآور شد: به هر حال بخش عمده ای از نخبگان در نتیجه آن چه که تربیت نخبگان به آن اطلاق می شود به عهده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هستند. در جامعه ما حوزه ها هم چنین کارویژه و چنین نقشی را تلویحاً بر عهده دارند. اما همانطور که عرض کردم پس از تربیت نخبگان آنچه که مهم است این است که فضای جامعه به گونه ای باشد که نخبگان بتوانند به اراده مردم در حوزه های سیاسی وارد بشوند.


استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: آن حوزه هایی هم که سیاسی نیست در آن حوزه ها نخبگان از آزادی کافی تفکر و ابراز عقیده برخوردار باشند که بتوانند آنچه را که تشخیص می دهند و به خیر و صلاح جامعه و مردم و کشورشان می دانند بتوانند اینها را ابراز کنند.

مطالب مرتبط :
  1. سازوکارهای مختلفی برای چرخش نخبگان در ایران وجود دارد/ گردش نخبگان بر اساس خواست مردم
  2. باید حرف نخبگان شنیده شود/ نقش نخبگان در لحظات حساس مشخص می شود
  3. انتخابات ریاست جمهوری ایران فضای جدیدی برای نخبگان می‌گشاید
  4. وظیفه نخبگان در مواقع حساس/ نقش نخبگان در سازندگی جامعه
  5. چرخش نخبگان در ایران/ افراط‌گری حزب مشارکت باعث پدید آمدن دولت احمدی‌نژاد شد

پارک علم و فناوری قم

zohur