۱۵ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، هستی‌شناسی، بحثی است که تقریباً تمامی نظام‌های فلسفه علم ـ از طیف‌های مختلف اثبات‌گرا تا نسبی‌گراها ـ از حذف و نادیده گرفتن آن آسیب دیده و دچار تناقض شده‌اند.


«روی بسکار»، فیلسوف علم معاصر انگلیسی، به خوبی متوجه این خلأ شده و فلسفه علم خود را بر پایه‌های محکم هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی بنا نهاده است.


در این کتاب، شرحی از فلسفه علم رئالیسم انتقادی ارائه شده؛ سپس با رویکرد مقایسه‌ای، به ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی علوم اجتماعی از منظر این مکتب پرداخته و شیوه اعتدالی رئالیست‌های انتقادی در برابر افراط و تفریط پوزیتیویسم و تأویل‌گرایی نمایان گردیده است.


کتاب رئالیسم انتقادی(هستی‌شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی در علوم اجتماعی) تألیف مرضیه فروزنده و زینب توحیدی نسب به همت مؤسسه بوستان کتاب به بهای ۹۵۰۰۰ ریال منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. هستی شناسی زیست جهان تکنولوژی/ فلسفه تکنولوژی دون آیدی
  2. "ازمعرفت‌شناسی تا روان‌شناسی" منتشر شد
  3. لزوم استنطاق حکمت ابن سینا/ امکان پاسخ پرسشهای فلسفه های مضاف از آثار بوعلی
  4. پیشرفت در علوم انسانی کلید توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور است
  5. نشست «انسان شناسی تجربه» در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur