۲۴ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر،  نشست مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاهها با حضور کارشناسان ۲۷ خردادماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.


در این نشست دکتر سعید حبیبا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بنیانگذار رشته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری در دانشگاه تهران، دکتر ابوالقاسم نادری عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر محمدرضا بختیاری عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مدیر کل سابق مالکیت فکری و دکتر مرتضی رضاپور رئیس واحد مالکیت فکری پژوهشگاه صنعت نفت حضور دارند.


همچنین در این نشست که سه شنبه ۲۷ خرداد  از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ در  بزرگراه آل احمد، روبروی پل نصر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود، خدایار ابیلی نیز حضور دارند.

مطالب مرتبط :
  1. نشست «جایگاه جنسیت و خانواده در نظام تربیت رسمی» برگزار می شود
  2. نشست "علوم انسانی اسلامی؛ امکان یا امتناع" برگزار می شود
  3. نشست «فلسفه برای کودکان» برگزار می شود
  4. نشست بررسی معرفت شناسی فلسفه فیلم و دلالتهای فیلم در حصول آگاهی برگزار می شود
  5. نشست «معادل یابی واژگان قرآنی و تأثیر آن در ترجمه های فارسی» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur