۸ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، بحث و گفتگو در مورد خانواده در عصر کنونی افزایش یافته و در این مباحث، طیف سنت گرا به عنوان مدافع خانواده سنتی با لیبرال ها به عنوان مدافع چندگانگی اشکال و روابط خانواده به رقابت می پردازند. در برخی از این مباحث، شیوه هایی که از طریق آنها الگوی رفتاری در خانواده ها به تشویق یا تنبیه کودکان منجر شده مورد توجه قرار گرفته، اما طیف عمده ای از طرفداران این دو گروه معتقدند اگر مادران در خارج از منزل مشغول به کار نباشند، زندگی بهتر و مناسب تری را تجربه می کنند یا اینکه معتقدند اگر حداقل یکی از والدین به هنگام بازگشت کودک از مدرسه در منزل حضور داشته باشد این کودک از رضایت بیشتری برخوردار است.


سنت گرایان اعتقاد دارند که پدران و مادان نقش متفاوتی در زندگی کودک داشته و از این رو مسئولیت های متفاوتی دارند. در واقع علیرغم طرح انتقادات گسترده از سوی هر دو طیف، شاهد بی تفاوتی بهت آوری نسبت به حرکت ها و جهت گیری هایی هستیم که زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما را تهدید کرده و در یک دوره بسیار کوتاه و اغلب بدون آنکه متوجه باشیم تغییرات فاجعه آمیزی در ماهیت جامعه ایجاد کرده اند.


امروزه آمریکایی ها آزادی و حقوق فردی را وقف برتری و قداستی کرده اند که آنها را عملا از سایر جوامع جدا می کند. برتر دانستن فردگرایی، رشته های پیوند فرد با جامعه را به میزان زیادی تضعیف کرده است. از نظر ساختاری و مردم شناسی، جوامع انسانی به گونه ای توسعه یافته اند که مشارکت و وابستگی متقابل امری ضروری تلقی می شود و با روند رو به رشد فردگرایی افراطی دراین جوامع سازگاری ندارد. از این منظر پدیدارهای شگفت انگیزی رخ داده که توجه به آنها جهت درک فرآیند خانواده ضرورت دارد.


افزایش پیچیدگی های اقتصادی و اجتماعی به ویژه به شکل متداول و شناخته شده آن یعنی مدرنیزاسیون باعث شده تا جوامع استقلال بیشتری به افراد عضو خود یا به شکل عمومی تر به واحدهای منفرد خانواده ها اعطا نمایند.در سراسر جهان گسترش سرمایه داری، سرعت فرآیند فردگرایی را افزایش داده که نتیجه آن، رواج گسترده ایده ای به نام حقوق بشر فردی در بسیاری از کشورها بوده است.


البته پیشرفت سرمایه داری و ایدئولوژی فردگرایی نباید ما را فریب داده و به این نتیجه برساند که قداست فردگرایی یک هنجار جهانی است، در حالی که هنجار نبودن آن کاملا روشن است. هنوز در اکثر نقاط جهان، افراد برای ادامه حیات و بقا تا حد زیادی به خویشاوندان و فامیل خویش وابسته اند و خانواده ها نفوذ زیادی بر اعضای خود دارند، همچنین برخی از ادیان از جمله دین مبین اسلام به عضویت گروهی اولویت می دهند.


در واقع تاکید بر حقوق فردی از چشم انداز تاریخی و جهانی، غیر متعارف می باشد و اطمینان به اینکه این حقوق فردی یک هنجار تخطی ناپذیر تلقی می شود، مغرورانه و نادرست است. غرور باعث شده تا به نحو خطرناکی چشم ها بر هنجاری که وجود آن قطعی نیست یعنی “اصالت تمام عیار فرد” تاکید شود، حال آنکه در این حوزه انقلابی بزرگ رخ داده که در فهم معنای آن چندان پیشرفتی بدست نیامده، انقلابی که بر هویت های جمعی تا فردی انگشت می گذارد.

مطالب مرتبط :
  1. دینداری در خانواده فقط عبادت نیست بلکه رعایت اخلاق نیز هست
  2. چرا تقویت "خانواده" باید در راس همه مسائل باشد/ اولویت خانواده را به نسل جدید آموزش دهیم
  3. تجلیات محبت در زندگی خانوادگی/ چند حدیث درباره صمیمیت در خانواده
  4. محبت به خانواده میزان سنجش ایمان/ چگونگی رفتار پیامبر(ص) با خانواده از زبان انس بن مالک
  5. تشکیل اتحادیه جهانی زن مسلمان/ ارائه راه حل بحران سوریه از سوی کمیته جهانی صلح اسلامی

پارک علم و فناوری قم

zohur