۱۳ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «مطالعاتی در فقه و حقوق اسلامی مدرن Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence » توسط اثامه عربی نگاشته شده است.


این کتاب حاوی مجموعه ارزشمندی از مقالات علمی است. مباحث کتاب در قالب ۹ فصل اصلی، مقدمه ای در ابتدای کتاب و ایندکسی در پایان آن ارائه گردیده است.


برخی از مقالات کتاب مطالعاتی در فقه و حقوق اسلامی پیش تر در نشریه های معتبر به چاپ رسیده اند و برخی دیگر برای نخستین بار در این کتاب عرضه گردیده اند.


 برخی از مباحث مهم مطرح در این کتاب از قرار زیر است: «محمد عبدو و تقاضاهای مدرن نسبت به حقوق اسلامی»، «شرایط قراردادها در حقوق اسلامی»، «هدف و وسیله در فقه سنهوری»، «مهجوریت سفیه؛ بحثی در باب حقوق بشر در فقه کلاسیک»، «تصویر شریعت در هزاره سوم» و «جایگاه حقوق اسلامی در جهان مدرن؛ بازسازی شریعت».


ذیل نگاهی سبک شناسانه به مباحث کتاب می توان بیان داشت که مقالات در سه سطح عرضه گردیده اند. سطحی از مقالات از ایدئولوژی حاکم بر سیستم قانونی حقوق اسلامی در جهان مدرن سخن به میان آورده اند و به کند‌و‌کاو در سطوح ماهیت اندیشه حقوقی مسلمانان در ملاقات با جهان مدرن توجه نموده اند.


سطح دیگری از مقالات، مشخصا، حقوق قراردادها را براساس اندیشه اسلامی مورد بحث قرار داده اند و، ذیل چنین بحثی، کوشیده اند تا نسبت میان مفاهیمی از این دست را در فقه اسلامی با قواعد مدنی حاکم بر مباحثی از این دست در جهان معاصر مشخص سازند. نهایتا سطح دیگری از مقالات به مباحث حقوق خانواده پرداخته اند و عرصه‌هایی نظیر طلاق و ازدواج را با لحاظ جوانب حقوقی فقه کلاسیک اسلامی و نگرشهای مدرن به عرصه حقوق خانواده بررسی نموده اند.


همچنان که از مطالب بالا بر می آید کتاب عرصه نسبتا فراخی از مباحث حقوقی را پوشش داده است؛ با این حال آنچه در سراسر مقالات مشهود است، تلاشی جدی برای رصد نتایج حاصل از ملاقات حقوق کلاسیک اسلامی و حقوق مدرن است. به زبان دیگر مقالات این کتاب، به رغم تفاوتهایشان، در رویکرد همزمان به مباحث حقوقی مدرن و کلاسیک اسلامی هم‌داستان هستند و همه آنها به نوعی به این عرصه مهم و مرکزی ورود نموده اند.

 

 

مطالب مرتبط :
  1. استعداد سازگاری حقوق اسلامی با نیازها و شرایط جامعه در دوره های تاریخی گوناگون بررسی و مکتوب شد
  2. نقد کتاب «اخلاق در عصر مدرن» در برنامه کارنامه شبکه ۴
  3. «حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا» منتشر شد
  4. «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی اُتانازیا با رویکرد حقوق کیفری» منتشر شد
  5. تأثیر عوامل خارجی بر دیدگاه های مطرح در فقه اسلامی بررسی و مکتوب شد

پارک علم و فناوری قم

zohur