۱ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر مراسم بزرگداشت آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی شب گذشته۳۱ خرداد به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.


آیت الله مصطفوی عضو هیئت علمی و مدیرگروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان این مراسم ضمن تشکر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این مراسم به این نکته که عده ای امروزه با فلسفه و حکمت مخالفت می کنند اشاره کرد و گفت: باید پرسید که حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی تعقل. قرآن ما را به آن تشویق می کند.


وی افزود: مخالفت با حکمت و فلسفه یعنی مخالفت با قرآن چرا که قرآن ما را به حکمت و تعقل توصیه می کند و این افراد یا جاهل قاصرند یا جاهل مقصر و باید از اینها پرسید با چه مخالفید؟ با تعقل ، با قرآن، با فقه؟!


مصطفوی در ادامه سخنانش اظهارداشت: حکمت هم تعقل است گاهی عقل نمی فهمند عقل مدام رو به جلو است و تعقلات آدم همواره با گذشته فرق می کند و رو به جلو می روند پس چطور است که آدم بگوید که من همه چیز را می دانم؟


وی تصریح کرد: متفکران اسلامی این شهامت را داشتند و دارند که بگویند ما نمی فهمیم همانطور که استادن حکمت و فلسفه در تاریخ این گونه بودند، انسان باید این شهامت را داشته باشد که گاهی بگوید من نمی فهمم.


 


 

مطالب مرتبط :
  1. کلمه حکمت از کلمات اساسی قرآن کریم است/ حکمت در ایران اسلامی جایگزین فلسفه شد
  2. تصویر «زرشناس» از غرب و آزادی تصویری کج و معوج است!/ گاهی ایدئولوژی زیر نقاب حکمت و فلسفه پنهان می‌شود
  3. اگر مفاهیم قرآن تبدیل به فرهنگ نشود نمی توانیم جامعه قرآنی داشته باشیم
  4. سیاست و فلسفه سیاسی جایگاه مستقلی در حکمت متعالیه دارد/سیاست هم حکمت نظری و هم حکمت عملی است
  5. چگونه در موقع لازم شنونده ای فعال باشیم/ همیشه برنامه ذهنی داشته باشیم

پارک علم و فناوری قم

zohur