۲۸ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در مورد نقش دانشگاه ها در مورد روحیه پرسشگری دانشجویان به خبرنگار مهر گفت: فلسفه وجودی دانشگاه طی کردن مراحل علمی بالاتر است. اینکه دانشجویان در مراتب و مدارج بالای علمی قرار بگیرند و بتوانند با طی کردن مراحل علمی به رفع نیازمندی های جامعه اسلامی بپردازند. این امر ممکن نیست مگر اینکه دانشجویان و استادان از روحیه پرسشگری برخوردار باشند.


وی ادامه داد: نباید دانشجویان هیچ مطلبی را که در عرصه علم و دانش وجود دارد بدون بررسی از علل و عوامل و از باب پیدایش آن موضوعات بپذیرند. قطع روحیه پرسشگری از دانشجویان سبب خمودی در جمع دانشجویان می شود. از نظر اینکه دانشجویان از نظر علمی و دانش پویا باشند نیازمند روحیه پرسشگری هستند تا اینکه افزون بر اینکه در مسیر کمال قرار بگیرند بتوانند به نیازهای جامعه هم پاسخ دهند. بنابراین مسئله پرسشگری و پاسخ گویی یکی از ضرورت هایی است که همیشه باید در محیط دانشگاه ها وجود داشته باشد.


استاد حوزه علمیه قم در مورد اینکه در حال حاضر روحیه پرسشگری در دانشگاه های ما در چه میزان است هم اظهارداشت: در دانشگاه های کشور ما روحیه پرسشگری در حد مطلوبی نیست. وقتی می توانیم روحیه پرسشگری را در حد مطلوب بدانیم که احساس کنیم دانشگاه های ما همه در مسیر نوآوری قرار دارند و از حالت تقلید و وابستگی به اندیشه های دیگران در آمده باشند. در حوزه علوم انسانی روحیه پرسشگری در نازلترین مرحله قرار دارد. یعنی دانشجویان دانشکده هایی که متکفل علوم انسانی هستند مانند بسیاری از اساتید این دانشکده ها از روحیه پرسشگری برخوردار نیستند.


وی در اشاره به فقدان روحیه پرسشگری با اشاره به پذیرش سلسله نظریات حاکم بر اندیشه های غربی در دانشگاه ها گفت: این اساتید بر اساس همان نظریات هم مسائل را بررسی و تحقیقات خود را انجام می دهند. اگر روحیه پرسشگری باشد هم درباره شناخت و فهم همین نظریات دیگران است اما اینکه نظریاتی در دانشگاه های ما درباره علوم انسانی ابداع بشود تازگی هایی به وجود آید که این نظریات تازه در برابر اندیشه های دیگران باشد یا اندیشه های دیگران را به چالش بکشد این مسئله در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد و محتاج این هستیم که فکری برای این مسئله بشود تا بتوانیم به آرمان های خود دست پیدا کنیم.


رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: یقیناً جامعه از نظر رشد و بالندگی به کمال نمی رسد مگر اینکه در حوزه علوم انسانی کمال لازم را پیدا کند. حتی انسان، در حوزه های فنی و علوم تجربی و طبیعی هم وقتی آن کمال و ارزش کامل را پیدا می کند که یک جامعه و امتی بتواند در حوزه علوم انسانی ارتقای لازم را پیدا کند و هدایت کننده اندیشه های بشری و دانش در سطح عام علوم انسانی هستند و تا روحیه پرسشگری و نظریه پردازی در دانشگاه هایمان احیا نشود مسیر کمال به صورت کامل برای کشور ما باز نخواهد شد.


یوسفی مقدم درباره اینکه حاکمیت گرایش های سیاسی خاص چه تأثیری بر روحیه پرسشگری دانشجویان دارد هم تصریح کرد: پرسشگری علی القاعده در هر حوزه علمی و دانشی مفهوم خودش را دارد. در تمام دانش ها پرسشگری لازم است اما در حوزه های سیاسی پرسشگری می تواند نقش آفرین و هدایت کننده باشد. برای اینکه بتوانیم هم روحیه پرسشگری را در دانشگاه ها در همه حوزه ها رواج دهیم و هم به سر حد کمال در عرصه های مختلف نظریه پردازی دست پیدا کنیم. پرسشگری سیاسی بدین معنا که در عرصه های مختلف اجتماعی به کجا دست یافتیم الان در کجا هستیم و باید به کجا برسیم. اگر همین روحیه پرسشگری در مفهوم سیاسی به این سبک در دانشگاه های ما رشد پیدا کند یقیناً همه دانشگاه ها متحول می شوند.


وی افزود: اما اگر که پرسشگری سیاسی به معنای نفوذ اندیشه های سیاسی خارج از دانشگاه و محیط دانشگاه باشد این برای دانشگا مفید نیست. البته دانشجویان باید از اندیشه های سیاسی که از درون و بیرون دانشگاه است با خبر باشد، اما اینکه دانشجو براساس یک حزب و جریان سیاسی در محیط دانشگاه عمل بکند این برای دانشگاه مفید نیست و آن روحیه اصلی دانشگاه را از مسیر اصلی خودش خارج می کند.


رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم درپایان یادآور شد: حرکت ها و فعالیت های سیاسی در محیط دانشگاه ها به نظر می آید که یک ضرورت است اما حرکت ها و فعالیت های سیاسی دانشجویان به این معنی که در محیط دانشگاه دانشجویان با دغدغه هایی که از کشور احساس می کنند باید فعالیت های سیاسی را دردرون دانشگاه داشته باشد. اما اینکه دانشجویان متأثر از حرکت های سیاسی بیرون از دانشگاه باشد و فعالیت های سیاسی بیرون دانشگاه ها را به چالش بکشد این برای دانشگاه های ما مضر است و قطعاً باید محیط دانشگاه ها را از این حرکت ها مصونیت داد.

مطالب مرتبط :
  1. اگر دانشگاه به گرایشهای سیاسی پیوند بخورد روحیه پرسشگری از بین می‌رود
  2. رئیس مرکز رشد علوم انسانی:اساس فعالیت ما ارتباط سازنده با نخبگان حوزه و دانشگاه است
  3. مرکز رشد علوم انسانی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاهم همکاری امضا می کنند
  4. برگزاری نشست علمی «علیت و علم تاریخ»‌ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  5. رتبه وشأن علوم انسانی پائین تر از علوم طبیعی در نظر گرفته می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur