۱۱ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


مفهوم لغوی فراماسونری


فراماسون در زبان فرانسه از دو واژه مرکب (فرانک)به معنی آزاد و (ماسون)به مفهوم بنا ترکیب یافته است.در زبان انگلیسی فری میسن به همین مفهوم نقل شده و در کشور ایران تشکیلات اولیه آن به «فراموشخانه» و سپس فراماسونری اشتهار یافته است.


در سده های میانه در فرانسه فرانک به آن اصنافی اطلاق می شد که از بیگاری و کار بدون مزد معافیت داشتند که سنگ تراشان کلیساها در زمره چنین صنفی بودند، لیکن حرفه بنایی مشمول معافیت نبود و بنایان بدون آن ه مزدی به آنان پرداخت شود، به بیگاری فرستاده می شدند. بنّایان که در قرون وسطی درکنار نجاران به ایجاد کلیساها اشتغال داشتند، از مقامات مسول مملکتی می خواستند که آنان نیز جزء «اصناف آزاد» شناخته شده و از بیگاری معاف گردند، تا از عنوان کارگران آزاد برخوردار شوند. سرانجام پافشاری و مبارزه آنان به ثمر رسید و از بیگاری معافیت یافتند و در جامعه جزء مشاغل آزاد درآمدند و عنوان «بنای آزاد»بر آنان اطلاق شد که در زبان فرانسوی «فراماسون»نامیده می شود.


فراماسون ها یعنی بنایان آزاد برای آموزش حرفه بنّایی به کارگران مستعد کلاس هایی ترتیب می دادند و اینگونه کلاس ها نیز به نام(لژ) به معنای مکان خوانده می شد. به کارگرانی که در این کلاس ها(لژها)شرکت کرده وحرفه بنایی و معماری را آموزش دیده بودند، اکیدا توصیه می شد برای جلوگیری از رخنه ونفوذ افراد ناباب و نااهل به داخل صنف بنایان، اسرار و رموز حرفه وصنعت خود را به دیگران و اغیار بروز ندهند. پنهان کاری و رازداری حرفه ای موجب شده بود که این کلاس ها به شکل مرموز اداره شوند و شاگردان تعلیم دیده و آموزش یافته موظف بودند اسرار صنفی خود را شدیدا مخفی دارند و به هیچ وجه زبان به سخن نگشایند.


با آغاز دوره رنسانس در اوپا دوران ساختمان کلیسا به تدریج به پایان رسید و فراماسونری که به منزله اتحادیه صنف بنایان و معماران شناخته شده بود، رونق واعتبار پیشین خود را ازدست داد. در انگلیس به کوشش کشیش مخصوص «پرنس دوگال» ولیعهد انگلیس به نام «تئوفیل درزاگوالیه» و شخص دیگری به نام «جیمز اندرسن» فراماسونری تجدید سازمان یافت و با همان مبانی و عنوان و الگو به فرقه سیاسی و باشگاه اعیان و اشراف مبدل شد.


در آن زمان که بریتانیا به جهت دارا بودن ناوگان های مجهز دریایی ،فرمانروای مطلق دریاها نیز به شمار می رفت، برای تحکیم سلطه استعماری خود در سرزمین های متصرفی جمعیت فراماسونری جدیدالبنیاد انگلیس را به اختیار خود درآورد. پس از تغییراتی در اساسنامه آن به مثابه یک سلاح برنده سیاسی در جهت تامین منافع امپراطوری به کار گرفت.


دولت های اروپایی نیز سالهای بعد از ابتکار سیاسی انگلیس در پیشبرد مقاصد استعماری تأسی نموده و به تأسیس محافل فراماسونری در کشورهای خود پرداختند.تاریخ پیدایش تشکیلات فراماسونری دربعضی از کشورهای اروپایی چنین است:آلمان ۱۷۳۳، دانمارک ۱۷۴۵، هلند۱۷۳۷، پرتقال۱۷۳۵، سوئد۱۷۷۳،و… از آنجایی که اساس تشکیلات فراماسونری به تأسی از اتحادیه صنفی بنایان آزاد دایر شده به همین جهت علائم مورد استفاده این جمعیت ابزار و آلات حرفه بنایی نظیر شاقول، تراز، ماله، تیشه و… می باشد که با استعاره یا با لغاتی مرموز به کار گرفته می شده است. گفتنی است که بیش از ۲۵۰ سال است که در محافل فراماسونری درباره بنایی سخنی به میان نیامده است. با این حال درسازمان های فراماسونری، عضویت زنان تنها به این دلیل که توانایی کارهای بنایی را ندارند منع شده و همچنین افراد ناقص العضو و آنان که ازسلامتی کامل جسمانی برخوردار نیستند به علت ناتوانی در امور بنایی نمی توانستند به عضویت این سازمان درآیند.


از آنجا که مهم ترین ارکان تعلیماتی این جمعیت بر پایه رازداری و حفظ اسرار و اطاعت مطلق از رؤسا استوار است، افشای اسرار جمعیت ،خطرات وحشتناکی در پی دارد که برای درک اهمیت آن باید گفت که دو عضو یک لژ واحد پس ازخروج از جلسه ای که در یک زمان واحد و معین هر ۲مشترکا درآن شرکت کرده باشند،حق بازگویی مجدد مسائل و مطالب مطروحه درجلسه را با یکدیگر ندارند و هرگاه  یکی ازآن دو این مقررات را نادیده گرفته و از موضوعات جلسه سخنی به میان آورد، کیفر شدیدی در انتظارش خواهد بود که گاهی به ترور مخفی یا تبعید عضو خاطی از زادگاه و کشور تابعه اش انجامیده است.


رشد وپیشرفت فراماسونری در فرانسه


در فرانسه، از پایان قرن ۱۷،فراماسونری حضور خود را در درون تشکیلات پادشاه مخلوع انگلیس«ژاک دوم» از خاندان استوارت و دستجات اسکاتلندی همراه او اعلام کرد. چند دهه بعد، فراماسونری با همان شیفتگی که در انگلیس با آن رو به رو بود در فرانسه نیز مورد توجه قرار گرفت. لیکن در اینجا یک استثنا وجود داشت:در کشوری که سنن مسیحیت کاتولیک برآن حاکم بود، این افراد به سرعت با خصومت و دشمنی کلیسا روبه رو شدند. در سال های ۱۷۳۸و۱۷۵۱ دو پاپ یکی بعد از دیگری به قدرت رسیدند، فراماسونها را متهم به تضعیف آیین کاتولیک کرده و دست به تکفیر وطرد آنها زدند.


نخستین سنتهای ماسونی در فرانسه در مهمانسراها برگزار می شد و پس از آن تعداد ۹ باب از مرکزیتهای فرانسوی، نمایانگر بیش از ۸۰ درصد ماسونهای این کشور اعم از مرد و زن که جزو آن لژ بزرگ فرانسه، فدراسیون حقوق بشرفرانسه، لژ بزرگ زنان فرانسه ،لژبزرگ سنتی فرانسه، لژ مختلط فرانسه و… بودند، در بیستم فوریه ۲۰۰۲ یک بیانیه مشترک امضا کردند که در آن گفته می شود:


(مرکزیتهای ماسونی فرانسه، پایه گذ اران فراماسونری فرانسه، وارث نزدیک به ۳ قرن فراماسونری در فرانسه با پذیرش اصول مشترک طبق تعهداتشان که در سال ۷۲۳ ازسوی «جیمز آندرسون» اعلام شده وموجود است بیانیه مشترک با مفاد زیر را به اطلاع می رساند:


-تقدیم اتخاذ یک خط سیر متوازن در اقدام به منظور پذیرش داوطلبان،عمل کردن به شیوه های نمادین و تعهد دربرابر شهروندان اجتماع.


-عدم پذیرش هرگونه جزم گرایی و هرگونه تبعیض وجداسازی.


-علاقه مندی به تلاش در راه بهبود شرایط زندگی برای انسانها و همچنین پیشرفت آزادی های فردی و اجتماعی.


-دفاع از آزادی مطلق عقیده ومذهب ، تفکر و بیان و برقراری ارتباط با دیگران و تلاش برای ارتقای سطح آنها.


-دفاع ازسکولاریسم و ارتقای آن که آزادی اساسی است و امکان دیگر آزادی ها را فراهم می کند.


شرایط عضویت در تشکیلات فراماسونری


باید گفت آداب و رسوم مربوط به عضویت و شرایط آن در تشکیلات فراماسونری مانند هر دسته و گروهی به صورتی خاص بوده که داشتن حسن جما ل،د اشتن علم وکمال ،حسن شهرت وخوشنامی وایده آلیست بودن از جمله آنها به شمار می رود. به عبارت بهتر این ۳عامل به علت آنکه بر توده مردم عام تاثیر زیادی به جا می گذارد می بایست در ماسونها موجود باشد.


اهداف تشکیلات فراماسونری


با نگاهی به منابع تاریخی که پیرامون فراماسونری مباحثی را مطرح کرده اند این واقعیت آشکار می گردد که اهداف فراماسونها در موارد ذیل قابل بحث وبررسی است:


نگاه به زن به عنوان کالای مود نیاز جامعه با اوصاف عالی و واهی و وعده های پوچ وخیالی، عدم ایمان به ذات مقدس ربوبیت و مقدرات الهی، تاکید بر اینکه دین افیون بشراست(مانند آنچه مارکس بدان اعتقادداشت)و تلاش برای از میان برداشتن این مخدر و مانع و در نهایت منکر شدن قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و اینکه توسط حضرت رسول(ص) نوشته نشده است و… حاکی از آن است که تشکیلات فراماسونری هدفی جز دین زدایی ،تاکید برسکولارسم، رشد فمینیسم و ثبات لیبرالیسم نداردو با جذب افراد سعی در پیشبرد واشاعه تفکرات خود خواهد داشت.


ادامه دارد…

مطالب مرتبط :
  1. معنا و مفهوم علم در فرهنگ اسلامی/ آیا علم به خوب و بد تقسیم می شود
  2. معنا و مفهوم اشرف مخلوقات بودن انسان/ ارزش انسان به اعمال اوست
  3. لزوم بهره مندی از علوم در فقه/ در فقه پویا نباید عناصر پایه ای روش آسیب ببیند
  4. نقش مشارکت سیاسی درسرنوشت جامعه/ دموکراسی با مشارکت معنا پیدا می کند
  5. تصور کم اهمیت بودن علوم انسانی از علوم طبیعی از پایه غلط است

پارک علم و فناوری قم

zohur