۴ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در ابتدای این نشست ناصرالدین علی تقویان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، درباره دلیل و نحوه شکل‌گیری این نشست گفت: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه این نشست‌ها را برگزار می‌کنند و این نشست‌ها به شکل طرح بحث و گفت‌وگو دنبال و گزارش آنها منتشر می‌شود


وی در این نشست با بیان اینکه «ما به دنبال نظریه‌پردازی نیستم، بلکه در چند جلسه می‌خواهیم به چارچوب یا راهبردی برسیم و به دانشگاه‌‌ها گزارشی داده و کمک کنیم تا کرسی‌های نظریه‌پردازی توسعه یابد» افزود: قصد داریم به ‌آنها یک الگو بدهیم و به ترویج و گسترش نقد، تفکر انتقادی و گفت‌وگوی انتقادی در دانشگاه‌ها هستیم.


عبدالکریمی به عنوان سخنران این نشست، با بیان اینکه موضوع کرسی‌های نظریه‌پردازی در واقع یک خواسته حاکمیتی است گفت: در کنار یک قانون اساسی نوشته، باید یک قانون اساسی نانوشته را جست‌وجو کرد و امر اجتماعی آن چیزی نیست که در حوزه رسمی تعریف می‌شود بلکه باید آن را در حوزه غیر رسمی و بطن زندگی واقعی جست‌وجو کرد. اما بین آنچه که در بطن زندگی واقعی می‌گذرد با آنچه که در حوزه رسمی منعکس می‌شود، شکاف عظیمی وجود دارد و این در حوزه علم و نظریه‌پردازی نیز صادق است.


وی افزود: چیزی بنا