۱ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر منوچهر صانعی دره‏ بیدی در مورد نسبت میان رشد و توسعه یافتگی علوم انسانی و توسعه یافتگی یک کشور به خبرنگار مهر گفت: اینطور که تاریخ ممالک پیشرفته و غربی نشان می دهد به لحاظ تدوین ، علوم انسانی متأخر هستند. یعنی علوم انسانی سابقه مفاهیم اولیه شان به ارسطو بر می گردد. ارسطو واژه پلی تیک یعنی دانش شهر نشینی را به کار برد. یعنی همان مسائل اقتصاد و جامعه شناسی و اینها را گفته بود دانش شهر نشینی .


وی افزود: اما در عصر جدید ابتدا در قرن نوزدهم اگوست کنت وارد این قضیه شد و بعد هم دیلتای این علوم انسانی را تدوین می کند. اما به لحاظ محتوا، تقدم بر علوم انسانی است. یعنی در حوزه ارزش گذاری نظام ارزش ها که پایه مدنیت انسان ها را تشکیل می دهد ارزش ها در علوم انسانی پایه گذاری می شوند در همین حوزه های اخلاق و دین و روابط اجتماعی و اقتصادی و اینهاست که ارزش ها شکل می گیرد و بر پایه ارزش ها مدنیت تأسیس می شود.


این نویسنده و مترجم ادامه داد: برای مثال مفهوم آزادی که پایه و ام المسائل همه مسائل انسانی است در مبحث اخلاق تعریف می شود و در بحث حقوق تدوین و طبقه بندی می شود. حقوق مختلف گروه های انسانی شناسایی می شوند و بعد در پرتو شناخت این حقوق ها از جمله حقوق طبقات و گروه های مختلف حقوق کودکان، زنان، کارگران، زندانیان، اسرای جنگی و اقلیت های دینی و گروه های دیگر هست که استعدادهای انسان به کار می افتد و نوبت به رشد صنعت و تکنولوژی  می رسد. خلاصه اینکه علوم انسانی پایه مدنیت است.


استادبازنشسته گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در مورد  اینکه آیا می توان گفت کشورهای توسعه یافته دارای رشد و توسعه در علوم انسانی نیز هستند هم اظهارداشت: قطعاً همین طور است. اگر که توسعه در علوم انسانی نبود صنعت رشد نمی کرد. همین ارزش ها هستند که شرایط را برای صنعت، تجارت فراهم می کنند زیرا اصولاً مدنیت بدون نظام ارزش ها پا نمی گیرد. اگر ارزش ها نبود ما هم مثل سایر حیوانات و چارپایان و جانوران بودیم.


استادبازنشسته گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه آیا مسیر توسعه در کشورهای توسعه یافته از رهگذر توسعه و پیشرفت در علوم طبیعی و فنی و مهندسی حاصل شده یا رشد و توسعه در علوم انسانی هم عنوان کرد: از رشد و توسعه علوم انسانی. این علوم طبیعی به خصوص صنعت و تکنولوژی برگهای خشک شده درخت تمدن هستند. یعنی بهار و غنچه و شکوفه های تمدن در حوزه علوم انسانی است و کم کم وقتی خشک و منجمد می شود صنعت و تکنولوژی می شود. بنابراین صنعت و تکنولوژی پیامد و نتیجه علوم انسانی هستند.

مطالب مرتبط :
  1. نخستین هم اندیشی نقش علوم انسانی در صنعت برگزار می شود
  2. رتبه وشأن علوم انسانی پائین تر از علوم طبیعی در نظر گرفته می شود
  3. مدیر مرکز رشد علوم انسانی: جشنواره ملی کاربردی سازی یافته های علوم انسانی برگزار می شود
  4. نبودن فلسفه علوم انسانی از دلایل عدم رشد علوم انسانی در ایران است/ ضرورت فلسفه‌های مضاف
  5. تصور کم اهمیت بودن علوم انسانی از علوم طبیعی از پایه غلط است

پارک علم و فناوری قم

zohur