۱۷ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، رابرت آئودی استاد دانشگاه نتردام آمریکا در قالب کتاب “عقلانیت و تعهدات دینی”  که از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده به بررسی نسبت میان عقلانیت و تعهدات دینی پرداخته و مطرح می کند که دین شیوه‌ای عقلانی برای زندگی است.


پروفسور رابرت آئودی استاد دانشگاه نتردام آمریکا و از فیلسوفان اخلاق معاصر در مورد این اثر و ضرورت پرداختن به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: سالیان زیادی است که به موضوع عقلانیت و تعهدات و الزامات دینی پرداخته ام.


وی افزود: در واقع این پرسش مطرح است که چرا در حال حاضر نیز باید به این موضوع به طور جدی پرداخت. نتیجه تحقیقات زیاد در مورد این موضوعات من را متقاعد کرده که تعداد زیادی از مردم از جمله تعداد زیادی از فیلسوفان، الهی‌دانان و دانشجویان مطالعات دینی نیاز به فهم و درک بهتری از عقلانیت و تعهدات دینی دارند.


استاد دانشگاه نتردام آمریکا تأکید کرد: آنچه در خصوص موضوعات عقلانیت و تعهدات دینی حائز اهمیت است نسبت این دو است. مطالعه و بررسی نسبت عقلانیت و تعهدات و الزامات دینی برای دنیای کنونی حائز اهمیت است.


وی در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که عقلانیت فقط موضوع پذیرش هنجاری باورها نیست و حتی برای باورها، عقلانیت تنها راهی نیست که بتواند به تمامی شکها و تردیدها به آسانی پاسخ گوید.


رئیس سابق انجمن فیلسوفان مسیحی در ادامه یادآور شد: عقلانیت مفهوم جامع و کاملی نیز هست و دغدغه آن نه تنها خرد بلکه نگرشها، ارزشها، انگیزه‌ها، احساسات نیز هست.


آئودی یادآور شد: همچنین باید توجه داشت که تعهدات و الزامات دینی فقط به معنای این نیست که به چه چیزی باید باور داشته باشیم بلکه این تعهدات در جای جای زندگی ما نقش آفرین هستند.


این فیلسوف آمریکایی تأکید کرد: در واقع تعهدات دینی مشتمل بر ارتباط و نسبت میان عناصر گوناگون و مختلف از جمله باور، خرد و اراده است. همچنین تعهدات دینی نسبت میان ما و دیگران را تعریف می‌کند و ابعاد عاطفی، زیبایی شناختی و اجتماعی- سیاسی زندگی ما را تعیین و تعریف می‌کند.


وی افزود: هر کسی ممکن است بداند که نوع نگاه روشنفکری در دنیای غرب به الزامات دینی و نسبت آن با عقل و خرد چگونه است. در واقع روشنفکری غرب در مورد عقلانی بودن تعهدات و الزامات دینی شک و تردید دارد و این موضوع را به دیده تردید می‌نگرد.


استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا تصریح کرد: این استدلالها در واقع ممکن است با شواهد و قراین تاریکی که در تاریخ غرب قابل ردیابی است تقویت شود. همچنین این احساس وجود دارد که باورهای دینی در تقابل با علم و دستاوردهای علمی قرار دارند.


فیلسوف اخلاق معاصر در پایان یادآور شد: استدلال من در این کتاب این است که تعهدات و الزامات دینی عقلانی هستند و از جنبه عقلانی قابل دفاع هستند.


رابرت آئودی استاد دانشگاه نتردام آمریکا و از فیلسوفان معاصر است. تخصص اصلی آئودی معرفت‌شناسی و اخلاق و به ویژه شهودگرایی اخلاقی است و همچنین در فلسفه ذهن و کنش و معرفت‌شناسی دینی صاحبنظر است.

مطالب مرتبط :
  1. دین شیوه‌ای عقلانی برای زندگی است
  2. اسلام در مقایسه با مسیحیت و یهودیت به مناسک عبادی اجتماعی توجه بیشتری دارد
  3. درسگفتار پلنتینگا در دانشگاه نتردام ارائه می‌شود
  4. چه عاملی باعث گرایش فیلسوف به دینی خاص می‌شود
  5. موارد همگرایی و واگرایی اخلاق کانتی و اخلاق اسلامی/ اشتباه کانت در کجا بود

پارک علم و فناوری قم

zohur