۱ آبان ۱۳۹۱ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، مرکز رشد علوم انسانی به منظور عملیاتی کردن سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران و تمهیدات لازم جهت حضور موثر مربیان و متربیان نخبه و اندیشمند در عرصه بومی سازی علوم انسانی تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان قم به امضا رساند.

بنابراین گزارش، این تفاهم نامه استراتژیک و مهم در ۷ ماده تنظیم شده است و در آن اهدافی مانند جذب و حمایت از راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان درحوزه تعلیم و تربیت، ارتقا تولید نوآورانه در تعلیم و تربیت در سطح مراکز آموزش و پرورشی، کاربردی سازی یافته های علوم انسانی براساس ظرفیت های اداره کل آموزش و پرورش و مرکز رشد، تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول و بومی سازی نظام تعلیم و تربیت و… ترسیم شده و دنبال می شود

مطالب مرتبط :
  1. تلاش های زیربنایی به ثمر نشست(۳)؛ مرکز رشد و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  2. تفاهم نامه همکاری میان مرکز رشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد به امضا رسید
  3. گامی موثر در راستای تحقق نوآوری در علوم انسانی و کاربردی سازی یافته های علوم انسانی رقم خورد؛تفاهم نامه مرکز رشد علوم انسانی و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به امضا رسید
  4. رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم: مرکز رشد علوم انسانی مدیریت برگزاری کارگاه های خلاقیت و پژوهش را برعهده بگیرد
  5. مدیر خانه علوم و فنون آموزش و پرورش: همکاری و تعامل نخبگان فرهنگی با مرکز رشد علوم انسانی یک اصل اجتناب ناپذیر است

پارک علم و فناوری قم

zohur