۱۹ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش مهر، نسبت فلسفه و ایمان در تاریخ فلسفه اسلامی مورد توجه بوده است. غزالی با خود فلسفه مخالفتی نداشت ولی معتقد بود که فلسفه باعث تضعیف ایمان می شود.


دکتر عین الله خادمی در مورد اینکه آیا روح پرسشگری با روح اطاعت و ایمان در تضاد است یا خیر به خبرنگار مهر گفت: خیر، از نظر فیلسوفان که نگاه می کنیم چنین تعارض و تضادی بین روح پرسشگری و روح اطاعت و ایمان وجود ندارد. منتها ممکن است فیلسوفان در این مورد بگویند سوء تفاهم و سوء برداشت هایی شده است. یعنی افرادی مثل غزالی و کسان دیگری که با فلسفه مخالفت ورزیدند اگر خوب تحلیل کنیم مخالفت آنها با اصل فلسفه نیست.


استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه داد: ولی ممکن است در بعضی از مسائل فیلسوفان راه حل هایی  ارائه دهند که آنها بر نمی تابند و مورد قبول آنها واقع نشود. با کندوکاو در راه حل ها و نقد و بررسی آنها می شود این تضاد را بر طرف کرد.


این پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه جریان غالب در فلسفه اسلامی در خصوص نسبت فلسفه و ایمان چیست و چه نگرشهایی این دو را تقویت کننده هم می بینند اظهارداشت: جریان غالب در فضای رسمی فلسفه اسلامی، سه جریان مشایی و اشراقی و حکمت متعالیه و صدرایی است. این سه گرایش را در میان فیلسوفان مسلمان مشاهده می کنیم. در این سه گرایش میان عقل و ایمان تضادی دیده نمی شود بالاخص در حکمت متعالیه که هیچ تضادی راجع این مسئله در آن دیده نمی شود. ملاصدرا و صدرائیان و پیروان آنها بر این باور هستند که ایمان و عقل نه تنها با یکدیگر تضاد ندارند بلکه معاضدت و همکاری کاملی دارند و می توانند سبب کمال یکدیگر شوند.

مطالب مرتبط :
  1. قائل به سازگاری علم و دین هستم/ به استدلالها و براهین علمی اثبات وجود خدا خوشبین نیستم
  2. مبانی فلسفی حکمت متعالیه
  3. دوره آموزشی – پژوهشی حکمت متعالیه برگزار می شود
  4. حکمت متعالیه مجموعه تفکرات اشراقی، مشائی و باورهای شیعی است
  5. فقدان روحیه پرسشگری در دانشجویان سبب خمودی در دانشگاه می شود/ پرسشگری در حوزه علوم انسانی در نازلترین حد قرار دارد

پارک علم و فناوری قم

zohur