۳۱ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، نظام هستی بر اساس مهر و محبت پروردگار انسان پدید آمده است. یکی از نشانه های خوشبختی خانواده وجود صفا و صمیمیت واقعی بین زن و مرد است، چراکه زندگی وقتی همراه با صفا و صمیمیت باشد لذت بخش است.


خداوند متعال از نظر طبیعی زن و مرد را به یکدیگر متمایل و وابسته آفریده است. دختر و پسر اگر در انتخاب همسر و رعایت اصل کفویت در ابعاد دینی، فرهنگی، اقتصادی و سن تقویمی دچار اشتباه و سهل انگاری نگردند، به طور یقین در اثر پیوند ازدواج صفا و صمیمیت میان آنان دو چندان خواهد شد. زیرا با انجام پیوند ازدواج و به وجود آمدن فرزندان وابستگی و تعلق هر یک به دیگری مضاعف می شود.


هستی با عشق و محبت آغاز شده و انسانها هم که جزیی از نظام کل هستی هستند با عشق متولد می شوند، با دلدادگی به تلاش و کوشش می پردازند. اگر می خواهیم خانواده استواری داشته باشیم، اگرمایل هستیم از زندگی لذت و بهره بگیریم، اگرمی خواهیم کودکان ما با نشاط و خرمی زندگی کنند، اگرمی خواهیم استعدادهای خداداد درآنان شکوفا گردد و اگر می خواهیم روح امید واعتماد وتلاش وکوشش در آنان زنده شود، زندگی خانوادگی را ازمهر و محبت لبریز و سرشار نماییم.


حضرت محمد می فرماید: “هیچ بنایی در نزد پروردگار محبوبتر از بنای خانوادگی نیست”. بدیهی است که منظور خانواده ای است که لبریز از مهر و محبت باشد. در گفتاردیگری می فرمایند: مرد مسلمان پس از اسلام فایده ای برتر و والاتر از همسری مسلمان به دست نیاورده است.همسری که هر گاه به او می نگرد سراسر وجودش ازشادی و سرور لبریز می گردد. هرگاه از او چیزی را طلب می کند،از او اطاعت می کند ودر غیبت شوهرش با همه ی وجود از ناموس ومال او پاسداری می نماید.


پرواضح است که اینگونه ارتباط استواروصمیمی جز در پرتو مهرومحبت زن وشوهر به یکدیگر امکان پذیرنیست. پیوندهای عاطفی است که زن وشوهر را به وحدت و یگانگی سوق داده، هردو یکی می شوند و دوگانگی واختلاف و درگیری از میان برداشته می شود. در برخی از روایات اسلامی از همسر به انیس موافق تعبیر شده است.پیشوایان دینی با انتخاب چنین کلماتی به همه خانواده ها گوشزد می کردند که زن ومرد در محیط خانوادگی باید با یکدیگر دوست وصمیمی ومونس وهمدم باشند. واضح است که وصول به این هدف جزدر پرتو دوستی وصمیمیت خالصانه امکان پذیر نیست.


رسول خدا می فرماید: “من ازدنیا سه چیز را دوست دارم: بوی خوش، زنان وسوم نماز راکه نورچشم من است”. هدف اساسی پیامبر بزرگوار این بوده که برای همه ی زنان ومردان این واقعیت را تبیین کند که کانون خانوادگی باید از مهر و محبت لبریز باشد تا زندگی مفهوم واقعی خود را ازدست ندهد.


هیچ معلولی بدون علت تحقق نمی یابد. برای ایجاد صفا وصمیمیت باید رفتارهای خاصی در محیط خانوادگی حاکمیت داشته باشد تاصفا وصمیمیت فراهم آید. رفتارهایی که موجب ایجاد صفاو صمیمیت می شود:


– خوش اخلاقی: بدیهی است که منظور از حسن خلق نرمی، ملایمت، تحمل وشکیبایی است. زن ومرد باید سعی کنند در ارتباط با همدیگر روحیات انسانی رادر حد کمال مراعات  کنند واز تندی وتیزی وعصبانیت و حساسیتها جدا پرهیز نمایند. ازامام حسن مجتبی نقل شده است: هیچ عیش و زندگی برتراز خوش اخلاقی نیست.


– خوش زبانی: زن ومرد خانواده باید از ابراز هرنوع کلمات والفاظ زننده وکوبنده اجتناب کنند وهرگزنسبت به یکدیگرزخم زبان نزنند. زیرا هیچ عاملی همانند نیش زدن به صمیمیت خانواده لطمه وارد نمی کند.


– خوش برخوردی: همه افراد علاقه دارند که دیگران با آنان برخورد خوبی داشته باشند. بنابراین زن ومرد هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند. هرمردی دوست دارد وقتی به خانه قدم می گذارد، همسرش با چهره ای خندان وبا گشاده رویی با او برخورد کند.


– حفظ حرمت یکدیگر: زن و مرد باید در برابر اعضای خانواده وبیگانگان رفتارشان با یکدیگر آنچنان گرم وصمیمی باشد که دیگران متوجه این موضوع شوند.


– تایید و تثبیت یکدیگر: زن ومرد موظفند یکدیگر را تایید وتثبیت کنند واین کار علاوه براینکه عملا انجام می گیرد، باید درگفتار و رفتار هم انعکاس یابد. از رسول خدا نقل شده است:وقتی مردی به همسرش می گوید تو را دوست دارم،این جمله هرگزاز قلب همسرش زایل نمی شود.


در نتیجه باید توجه داشته باشیم که همه انسانها اعم از زن و مرد در تمام دوران زندگی از شک و تردید بر کنار نیستند و این تردید و شک در رفتار و کردارشان نیز منعکس می شود.لذا وقتی مورد تایید دیگران قرار می گیرند،جان و توان تازه ای بر آنان دمیده می شود.

مطالب مرتبط :
  1. چگونه نماز گناهان را محو می کند/ چند حدیث زیبا درباره آثار عجیب نماز
  2. انتقاد بچه های خود را بشنویم/ انتقاد در خانواده راهی برای صمیمیت است
  3. طرح فراگیر تابستانی "قرآن کتاب زندگی" آغاز می شود
  4. تاثیر تربیت خانوادگی در روحیات افراد/ چرا جوانان امروز پرخاشگر هستند
  5. آسیب های پنهان کاری در خانواده/ چرا باید شفاف زندگی کنیم

پارک علم و فناوری قم

zohur