۲۳ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم،رئیس پارک علم و فناوری قم، با اشاره به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بخشنامه صادره ریاست سازمان امور مالیاتی کشورو براساس ابلاغ معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای در همین راستا بین پارک علم و فناوری استان قم و اداره کل امور مالیاتی استان قم منعقد شده است.
دکتر سید هاشم عارف خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات منعقد شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به تعریف واحد فناور بر اساس این توافق‌نامه گفت: واحد فناور شرکت یا مؤسسه‌ای است که یک طرح علمی را تا مرحله تولید محصول با موفقیت به انجام رسانیده و توانایی ارائه محصول به بازار را داشته باشد.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها از لحاظ حقوقی مستقل از پارک علم و فناوری بوده و در پارک علم و فناوری مستقر هستند.
عارف خاطرنشان کرد: مجوز فناوری مجوزی است که به واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری داده می‌شود و مرجع صدور این مجوز، پارک علم و فناوری است.
وی به تشریح ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن پرداخت و گفت: برخورداری از معافیت های مالیاتی تنها شامل واحدهای فناوری ( پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقردر پارک های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم ایجاد می شوند و در جهت انجام ماموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند خواهد شد.
استاد دانشگاه قم ادامه داد: این مزایا از تاریخ صدور مجوزکه توسط پارک علم و فناوری انجام می گیرد قابل اجراخواهد بود و براساس موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۷۲ از معافیت بهره‌مند خواهند شد.
رئیس پارک علم و فناوری قم گفت: تمام اشخاص حقیقی عضو پارک علم و فناوری قم در پایان هر سال مالی موظف به تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن به مدیر پارک بوده و پس از تعیین و تأیید میزان بهره‌مندی از معافیت مالیاتی توسط مدیر، باید اظهارنامه تأیید شده به اداره امور مالیاتی تسلیم شود.
وی عنوان داشت: اظهارنامه‌های تهیه شده پس از تأیید مدیر پارک، نسبت به فعالیت‌های اقتصادی متأثر از حضور در پارک مشمول معافیت مالیاتی آیین‌نامه مذکور قرار می‌گیرند.
عارف با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اشخاص حقوقی مستقر در پارک فناوری مکلفند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بر دفاتر و اسناد و مدارک خود را تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویتی شرکاء، سهامداران و میزان سهم الشرکه و تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی محل فعالیت شخص حقوقی تسلیم کنند.
وی یادآور شد: معافیت مالیاتی اشخاص مستقر در پارک فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفا ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مؤدیان خواهد بود که با رعایت مقررات در محدوده پارک‌های علم و فناوری صورت می‌گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری قم ادامه داد: معافیت مالیاتی این افراد شامل آن قسمت از درآمد اشخاص نیست که از فعالیت خارج از پارک علم و فناوری حاصل می‌شود، اگرچه اقامتگاه قانونی آنها در محل‌های مذکور باشد.

مطالب مرتبط :
  1. در جلسه مشترک پارک ها با معاون وزیر علوم مطرح شد: فن بازار محورتوسعه و رشد شرکت های دانش بنیان هستند
  2. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در احداث پارک علم و فناوری قم
  3. پارک علم و فناوری استان قم باید هرچه سریعتر احداث شود
  4. راه اندازی پارک علم و فناوری قم در انتظار تأمین بودجه است
  5. وزیر علوم در دیدار با آیت الله نوری همدانی : پارک علم و فناوری واسط بین دانشگاه و تولید است

پارک علم و فناوری قم

zohur