۲۷ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور کوین ریچاردز رئیس دانشکده هنر آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیای آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیچیدگی اخلاق در دنیای کنونی گفت: اخلاق در دنیای کنونی ابعاد وسیع و گسترده‌تری در مقایسه با گذشته پیدا کرده است. اخلاق در حوزه فردی نیز ابعاد وسیع و گسترده‌ای پیدا کرده است.


وی یادآور شد: این تمام ماجرا نیست چرا که ابعاد جدیدی نیز مورد توجه جدی بشر قرار گرفته که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است.


مؤلف “دریدای دوباره چارچوب بندی شده” تصریح کرد: برای نمونه زندگی در محیطهای اجتماعی شکل جدیدی به خود گرفته و همین موضوع باعث شده تا اخلاق در حوزه‌هایی مطرح شود که در گذشته مورد توجه نبوده است.


وی در ادامه تأکید کرد: حتی اخلاق محدود به قلمرو سرزمینی نیز نیست. امروز از اخلاق منطقه‌ای و اخلاق بین المللی و اخلاق جهانی سخن می رود.


وی تصریح کرد: حال این در دنیای واقعی است. یعنی همین که دنیای واقعی را صرفاً در نظر داشته باشیم در می یابیم که اخلاق چقدر گسترده و وسیع و پیچیده شده در دنیای کنونی.


رئیس دانشکده هنر آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیای آمریکا افزود: به این دنیای واقعی بیائید دنیای مجازی را نیز اضافه کنید تا دریابید پیچیدگی اخلاق در دنیای کنونی را. دنیای مجازی نیز مباحث و مسائل اخلاق خاص خود را به وجود آورده است.


ریچاردز در ادامه تصریح کرد: پیشرفت علم و تکنولوژی نیز به پیچدگی این اخلاق دامن زده است. امروزه سخن از اخلاق علمی و اخلاق تکنولوژی است.


مؤلف “دریدای دوباره چارچوب بندی شده” یادآور شد: اگر تاریخ به ما در مورد تفاوت نظامهای اخلاقی می گوید باید گفت که اخلاق امروزه به معنای پرسش از تفاوت دنیای کنونی و روابط تفاوتها در دنیای حاضر است.


وی در ادامه تأکید کرد: اگرچه کانت معتقد به جهانشمول کردن اخلاق برای تمام جهانیان بود ولی افراد مجاز هستند که اخلاق را به گونه ای متفاوت ببینند.


ریچاردز بر آن است که در یک معنا اخلاق ریشه در افراد داشت البته در ارتباط با دیگر افراد. باید توجه داشت که همزیستی متقابل نیز اخلاق است.


این فیلسوف آمریکایی در ادامه تصریح کرد: ممکن است کسی معتقد باشد که اخلاق دلالت بر تفاوتهاست. یعنی چنین فردی اخلاق را در ارتباط با تفاوتهایی که با دیگران داریم ببیند.


وی با اشاره به اینکه ژاک دریدا معتقد است اخلاق به طور دقیق با دغدغه ما نسبت به “دیگری” است، گفت: در آرای “ایمانوئل لویناس” نیز چنین دیدگاهی وجود دارد. بر این اساس اخلاق توسط مرزهای “دیگری” محدود و تعریف می شود.


رئیس دانشکده هنر آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیای آمریکا در پایان تصریح کرد: در واقع به نظر این فیلسوفان به جای داشتن چارچوبهای اخلاقی از پیش موجود و تثبیت شده و از پیش شکل و فرم گرفته، باید از طریق گفتگو و تعامل با “دیگری” به این نظام اخلاقی شکل داد.

مطالب مرتبط :
  1. نتیجه‌گرایی اخلاقی در غرب فراگیر شده است/ اخلاق کانتی مناسب غرب کنونی
  2. موارد همگرایی و واگرایی اخلاق کانتی و اخلاق اسلامی/ اشتباه کانت در کجا بود
  3. معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان کشور:حمایت از ایده فرهنگ شهروندی و دنیای مجازی کودکان ضروری است
  4. اخلاق بر حقوق در ورزش مقدم است/ شروع اخلاق باعث اتمام قانون
  5. معارف اسلامی به زبان کودکانه و ساده به کودکان تعلیم داده شود

پارک علم و فناوری قم

zohur