۲۸ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در خصوص نقش دانشگاه در توسعه یافتگی یک کشور به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که نقش اصلی دانشگاه این است که دانشجویان را قادر سازد تا به صورت ژرف و عمیق تفکر کنند.


وی در ادامه یادآور شد: به گونه ای که اگر آنها پا در دانشگاه نمی گذاشتند به چنین فهم عمیقی دست نمی یافتند.


مؤلف “نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی” یادآور شد: بیشتر آموزشهای دانشگاهی حاوی اطلاعات است. یعنی این آموزشها در اکثر دانشگاهها انتقال دهنده اطلاعات به دانشجویان است.


وی تأکید کرد: اما این آموزشهای انتقال دهنده مهارت در تفکر و در ارتباطات است. یعنی مهارتهای تفکر و و مهارتهای ارتباطی از رهگذر آموزشهای دانشگاهی به دانشجویان منتقل می شود.


معاون پیشین انجمن حقوق و علوم‌اجتماعی بریتانیا افزود: همچنین پرسشگری دانشجو باعث می شود تا ادبیات موضوع غنی شود. یعنی از رهگذر پرسشگری و طرح پرسش است که حوزه مربوطه بسط و گسترش پیدا می کند و ابعاد جدیدی از آن گشوده می شود.


وی تصریح کرد: در دانشگاه باید فضای بحث و گفتگوی آزاد وجود داشته باشد و فضای پرسشگری حاکم است. این فضا در صورتی که وجود نداشته باشد نمی تواند به رشد و شکوفایی دانشجویان کمک کند.


مؤلف «محل تلاقی اخلاق و حقوق» تأکید کرد: دانشگاه نباید با گرایشهای خاص سیاسی پیوند بخورد. در این صورت امکان رشد و شکوفایی دانشجویان فراهم نخواهد شد.


وی در پایان یادآور شد: اگر دانشگاه به گرایشهای خاص سیاسی پیوند بخورد روحیه پرسشگری از بین خواهد رفت و یا اساساً چنین فضایی امکان رشد نخواهد داشت.

مطالب مرتبط :
  1. پرسشگری آغاز تفکر فلسفی و خلاقیت ذهنی کودکان است
  2. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  3. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند
  4. رفتارشناسی سیاسی از رهگذر مطالعه فرهنگ سیاسی
  5. پیوند انسان با خدا در رمضان تقویت می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur