۳ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم،سیزدهمین نشست شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی واولین شورای پذیرش ورود واحدهای فناوری به دوره رشد برگزار شد.

 

بنابراین گزارش این نشست که با حضور اعضای شورای پذیرش برگزار شد راهکارهای ورود دوتن از واحدهای پیش رشد مرکز رشد به دوره رشد با حضور و دفاع  نمایندگان واحدهای فناور شرکت تعاونی بارقه های هنر اسلامی با ایده محوری تولید صنایع فرهنگی اسلامی و شرکت ایده پردازان فناوری اطلاعات الفبا برگزار شد که نتایج آن در آینده نزدیک به شرکت های متقاضی ورود به دوره رشد مرکز رشد علوم انسانی اعلام خواهد شد.

مطالب مرتبط :
  1. چهارمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  2. با بررسی سه ایده ارایه شده؛پنجمین شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  3. مرکز رشد علوم انسانی برگزار می کند؛ برگزاری دوره آموزشی اصول حقوق تجارت شامل قوانین کار، تجارت و بیمه
  4. راه اندازی پارک علم و فناوری قم در انتظار تأمین بودجه است
  5. عضو منتخب چهارمین شورای اسلامی شهر قم: نخستین فن بازار علوم انسانی در قم ایجاد می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur