۱۳ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در روابط اجتماعی، کسانی بر دلها حکومت می کنند که دلشان را خانه مهر و محبت مردم کرده باشند و بر عکس، آنان که”خود” را بیش از همه می پسندند و خود را بیش از دیگران دوست دارند و آسایش و راحتی خود را بر دیگران ترجیح می دهند، نه نزد خدا و رسول اعتباری دارند، نه در دل و جان مردم،جایی و موقعیتی. خدای مهربان، بندگانش را دوست دارد کسانی را هم که به بندگان خدا خدمت و مهربانی کنند دوست می دارد و این مقتضای محبت و علاقه است.


از توفیقات مهم یک انسان، آن است که گشایش معضلات مردم به دست او باشد. نعمتی است که هزاران شکر و سپاس می طلبد. کار گشایی از مقدس ترین خدماتی است که مورد قبول و امضای آیین خدا و شرع محمدی(ص) است.


بخش عظیمی از محتوای اسلام را نوعدوستی، ایثار، خدمت به دیگران، کمک به درماندگان، کارگشایی برای مشکلات مردم و قضای حاجت گرفتاران تشکیل می دهد. امام رضا(ع) فرمود؛ خداوند را در روی زمین، بندگانی است که کارشان تلاش برای رفع نیاز و حاجت مردم است. آنان روز قیامت ایمن و آسوده اند.


ایثار کلمه ای زیباست و فضیلتی بزرگ است، اما عملی بسیار دشوار است. گذشتن از خود و مقدم داشتن دیگران شجاعتی بزرگ می طلبد و این عمل قهرمانانه،جز از روح های بزرگ و پاک سر نمی زند چه ایثار مالی چه جانی.


برادری در سایه ایثار معنا می یابد. ایثارگر کسی است که در عین نیاز دیگری را بر خود مقدم می دارد و در عین خستگی، کارهای دشوار را بر عهده می گیرد و فداکارانه به خاطر خدا به نفع مردم از حق شخصی خویش می گذرد. ایثارگری وارستگی از وابستگی هاست در رابطه های مالی با دیگران نیز چنین است. اوج صفا و گذشت درآن است که برادری را به مرز یگانگی برسانند. وحدت در خواسته وحدت در محبت ،وحدت در منفعت.


واسطه کار خیر نیز شدن هم حسنات دارد دلالی در امور خیر و کارهای صالح و خداپسندانه از بزرگترین توفیقات الهی است که شامل بندگان ویژه اش می شود. اگر نیازمندی برای کاری سراغ ما آمد، فوری رد نکنیم. اگر هم ازخودمان کاری ساخته نیست به کسی، جایی، موسسه ای،اداره ای و… معرفی و راهنمایی کنیم که چاره کارش با آنجا است.


واسطه بودن برای حل مشکلات دیگران نیزعبادت محسوب می شود و این نوع مشارکت پاداش دارد. اگر خودتان مقصد نیستید می توانید فلش و راهنما به سوی مقصد باشید. نبی مکرم اسلام (ص) می فرماید: بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند.


نیکی و احسان به دیگران وسعت بسیار زیادی دارد در حدیثی از امام صادق(ع) چنین آمده است؛ به خدا و محمد و علی ایمان نیاورده است کسی که هرگاه برادر دینی اش برای رفع نیازی به او مراجعه می کند با چهره ای خندان با او برخورد نکند. اگر رفع حاجتش به دست اوست باید به انجام آن بشتابد و اگر کار از دست او بیرون است سراغ دیگری رود و از طریق دیگران، مشکل او را حل کند.


در نتیجه می توان گفت که برای رفع مشکل برادر ایمانی هم شرط اسلام است و هم ولایت. ایمان به خدا و رسول و ولایت، با این روحیه و خصلت شناخته می شود. روحیه سرشار از ایثار، خدمتگزاری، کارگشایی، مایه گذاشتن از مال و آبرو ارزشی فوق تصور دارد و اگر بر زندگی ها و معاشرت ها سایه گستر شود،بهشت را در همین دنیا هم می توان دید.


———————–

منابع:


– کافی، ج ۲


– بحار الانوار، ج ۷۲

مطالب مرتبط :
  1. اهمیت "مردم داری" در زندگی اجتماعی/ نشانه های مردم داری چیست
  2. روایات اهل سنت درباره وجود مهدی(عج) بیش از روایات شیعه/ انتقاد از مصداق‌یابی عصر ظهور
  3. جایگاه مدارا و تولّی وتبرّی در اسلام/ مدارا با مردم نصف ایمان است
  4. چرایی مشارکت گسترده مردم در انتخابات/ "نه" مردم به سیاستهای دولت مستقر
  5. رفع تمام مشکلات در سایه اصل آرمانی انتظار محقق می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur