۳ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در این شماره فصلنامه ، دوازده مقاله با عناوین «حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با نگاهی به قضیه استاکس نت و ایران » به قلم جبار اصلانی،«روند تکاملی حقوق بزه دیدگان و شهود در دادگاه های کیفری بین المللی» نوشته مهدی رجبی، «نقش سازمان های بین المللی غیر دولتی در رعایت حقوق بشر دوستانه، جنگ سوریه» نوشته منصور ثابت قدم، و حسین اسماعیل نسب، «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقصهای شدید حقوق بشر دوستانه» نوشته ای از امیر مقامی،«جنگهای هوایی و حقوق بشر دوستانه» به قلم بهزاد سیفی، «حقوق بشر دوستانه در قرآن و صدر اسلام با تکیه بر مفهوم جهاد» از معصومه سلگی زاده و غلامرضا زکی زاده،، «حقوق بشر دوستانه و مشروعیت بکارگیری هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین توسط سازمان اطلاعات مرکزی امریکا(سیا): ماهیت محرمانه عملیات و تعهد به ارائه اطلاعان» نوشته هیوا حاجی ملا و ناصر سرگردان، «نقش حق وتو در حفظ صلح و پیشبرد حقوق بشر دوستانه» نوشته فاطمه ثنایی نسب، «رابطه اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشر دوستانه و مسئولیت حمایت» نوشته عارفه فروتن و ریحانه دست افکن، «تعامل میان دکترین مسئولیت حمایت و حقوق بین الملل بشر دوستانه» نوشته منوچهر توسلی نائینی و مسیح آقا داوودی جلفایی و «نقش رسانه در تلاش برای توسعه و گسترش آگاهی از حقوق بشر دوستانه» نوشته آرزو برازنده منتشر شده است.در مقاله «حقوق بشر دوستانه در قرآن و صدر اسلام با تکیه بر مفهوم جهاد» می خوانیم: وجود حکم جهاد در اسلام سبب گردیده دین اسلام به ستیزه جویی و جنگ طلبی شهرت یابد. این در صورتی است که اسلام نه تنها اصل و اساس جنگ و خشونت را مجاز نمی داند، بلکه جهاد را با رعایت شرایطی خاص راهی در جهت احقاق حقوق از دست رفته انسان ها و مقابله با جور و ستم ایشان دانسته و با در نظر گرفتن قواعد و اصولی مشخص و صریح  تلاش می کند تا آثار مخرب جنگ و مخاصمه را کنترل و محدود نماید. تلاشی که حقوقدانان در راستای تدوین و توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه نموده اند، همگی از جمله اصول هستند که مورد توجه اسلام نیز بوده و توسط فرمانروایان اسلامی نیز رعایت شده و به صورت امری اجباری مورد توصیه قرار داشته اند. ریشه حقوق بین الملل بشر دوستانه امروزی را همچنین می توان در تعالیم و دستورات صدر اسلام نیز مورد توجه و بررسی قرار داد.


مدیرمسئول این فصلنامه دکتر مهدی ذاکریان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ـ ایران و سردبیر آن با محمود منشی پور استاد دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو ـ آمریکا و رئیس هیئت تحریریه، الکساندر نوپس استاد دانشکده حقوق دانشگاه اوترخت ـ هلند است.

مطالب مرتبط :
  1. انتشار شماره چهارم فصلنامه مطالعات معنوی
  2. انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات معنوی»/ بررسی ریاضت مشروع
  3. انتشار ششمین شماره فصلنامه «مطالعات معنوی»/ بررسی مسأله زن و زناشویی در عرفان اسلامی
  4. اولین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد/ پروژه بازنگری فرهنگ قرآن در مراحل نهایی قرار دارد
  5. انتشار دومین شماره فصلنامه «سیاست متعالیه»/ راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

پارک علم و فناوری قم

zohur