۲۳ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضل قانع، دانشجوی مقطع دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقرالعلوم(ع) در دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در مورد سبک زندگی تجویزی و نقش آن در زمینه سازی ظهور به ارائه سخن پرداخت.


وی با تأکید بر اینکه رویکرد کلاسیک جامعه شناسان و دانشمندان حوزه مطالعات فرهنگی به مقوله سبک زندگی مانند تمام مباحث دیگر، رویکردی توصیفی است، گفت: توجه به سبک زندگی به اقتضای شرایط جامعه غربی در چند دهه اخیر پررنگ شده و آنرا معیاری برای بررسی جامعه نسبت به طبقه بندی اجتماع ـ که دیگر از کارایی کافی برای بررسی طبقه متوسط و گسترده جامعه برخوردار نبوده ـ قرار داده اند.


این محقق با اشاره به اینکه در ابتدا دانشمندان غربی، در بحث سبک زندگی تنها به مظاهر و جلوه های رفتاری توجه می کردند، اظهار داشت: اما به تدریج عقبه معرفتتی این مظاهر و جلوه های رفتاری و نیز ارزشها و ترجیحاتی که رفتار را هدایت می کردند مورد توجه قرار گرفت و حتی در تعارف ارائه شده نیز وارد شد.


فاضل قانع در ادامه سخنانش تصریح کرد: این رویکرد ما را به سوی سبک زندگی هنجاری و تحویزی سوق می دهد که از قابلیت خوبی برای بومی سازی سبک زندگی در چارچوب فرهنگ مقبول در هر جامعه برخوردار بوده و نیم نگاهی به وضعیت مطلوب و افق آرمانی فرهنگ نیز دارد. این قابلیت می تواند برای ترویج و گسترش الگوهای رفتار زمینه ساز در جامعه اسلامی و به عنوان یک پیشران در مسیر نیل به وضعیت مطلوب جامعه منتظر به کار گرفته شود.


وی تأکید کرد: بدین تریب برخلاف سبک زندگی برآمده از دیدگاه انسان مدار و اندیشه های سکولار غربی، می توانیم سبک یا سبکهای زندگی ترسیم شده در چارچوب نظام معنایی توحیدی ارائه کنیم که زمینه ساز تحقق جامعه آرمانی اسلام باشد.


همچنین دکتر یدالله خرم آبادی استادیار دانشگاه پیام نور استان همدان به ارائه مقاله خود با عنوان نقش و جایگاه اجتماعی زنان و سبک زندگی زمینه ساز پرداخت و گفت: همه افراد بشر به حکم فطرت به دنبال دنیایی خالی از ظلم و بی عدالتی هستند و همه ادیان آسمانی پیروان خود را به ظهور منجی و عدالت گستری وعده داده اند که می آید و جهان را از خباثت شیاطین پاک می کند.


وی افزود: اما نگاه اسلام به عنوان کاملترین دین قدری متفاوت است، اسلام از مسلمین می خواهد برای آمدن منجی فضا را آماده کرده و همچون مصلح، صالح باشند. در واقع مسلمین با تلاش در جهت اصلاح خود و جامعه، برای ظهور منجی بشریت زمینه سازی می کنند.


خرم آبادی در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگرچه اسلام برای زمینه سازی ظهور منجی، چیزی بیش از عمل به فرامین الهی از مردم نمی خواهد، اما با توجه به شرایط جهان در عصر غیبت و جولان اربابان تباهی مسلمانان، زیستن و زمینه ساز بودن نیازمند معرفت و استقامتی خاص است که در این مقاله در قالب سبک زمینه ساز تبیین شده است.


این کارشناس در پایان سخنانش با اشاره به اینکه از آنجا که زنان بخشی مهم از جامعه بشری هستند و اسلام نیز هیچ گاه از نقش آفرینی اجتماعی آنان ممانعت نکرده است، گفت: از این رو در می یابیم مهمترین ابزار زن مسلمان در عمق بخشی نقش اجتماعی اش رعایت حجاب و عفاف است؛ همچنان که امام زمان(عج) در دعایی برای زنان امتش از خداوند عفاف و حجاب می طلبد.


 

مطالب مرتبط :
  1. رعایت عفاف و حجاب در جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد/ درباره عفاف و حجاب نمی توان حالت تهاجمی داشت
  2. وضعیت زنان در رژیم پهلوی؛ از کشف حجاب تا تلاش برای به فساد کشاندن زن/ طرح های فرمایشی برای تغییر زنان
  3. فقط نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب به وظیفه خود عمل کرد/ تخصیص بودجه برای حجاب ضروری است
  4. آیا زنان در میان فرماندهان لشکر امام زمان(عج) حضور دارند
  5. عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب ضعیف بوده است

پارک علم و فناوری قم

zohur