۸ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


“خداوندا ! روزه‌ام را در این ماه روزه روزه داران قرار ده و شب زنده داری‌ام را شب زنده داری شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان و از من درگذر، ای در گذرنده از گنهکاران”.


مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی راجع به شرایط روزه صحیح چنین گفته است: در روایات آمده است «غیبت، دروغ، نگاه (حرام) پی‌در پی، دشنام دادن و ظلم – کم باشد یا زیاد -، باعث باطل شدن روزه می‌شود، و روزه، فقط خودداری از خوردنی و آشامیدنی نیست، هنگام روزه گوش، چشم، زبان و … باید روزه بگیرند. دست و پایت را نگهدار و بسیار سکوت کن مگر از خیر. و با نوکرت رفق و مدارا نما. از جدال و آزار رساندن به نوکر خودداری کن و وقار روزه را داشته باش و وقتی روزه‌ای با زمانی که روزه نیستی باید با هم فرق داشته باشند.»


رسول خدا (ص) فرمودند: «آسان‌تر ین چیزی که خداوند در روزه بر روزه‌دار واجب نموده، خودداری از خوردنی و آشامیدنی است.».


از روایات ائمه اطهار(ع) و سخنان بزرگان چنین برداشت می شود که روزه صحیح و کاملی که خدا برای کامل نمودن روزه‌دار مقرر فرموده، قطعاً شامل خودداری اعضای بدن از گناه می‌باشد، و روزه کامل‌تر این است که علاوه بر آن، قلب را از یاد غیرخدا بازداشته و از هر چه غیر اوست روزه بگیرد.


هنگامی که انسان ماهیت روزه، درجات و فلسفه تشریع آنرا فهمید، ناچار باید از هر گناه و حرامی، به خاطر قبول روزه‌اش خودداری کند، والا مسئول بوده و به خاطر اینکه اعضای بدنش روزه نگرفته‌اند، مجازات می‌شود، و ساقط شدن قضای روزه به این معنا نیست که انسان را در روز قیامت از مجازات نجات دهد.

مطالب مرتبط :
  1. الهی مرا در زمره روزه‌داران قرار ده/ شرط روزه صحیح
  2. روزه داری در ادیان مسیحیت و یهود
  3. سیره نبوی در خوردن و آشامیدن/ فرزند آدم هیچ ظرفی بدتر از شکم را پر نکرده است
  4. اولین کسی که روزه گرفت چه کسی بود/ روایتی از پیامبر(ص) در روزه داری علی(ع)
  5. شرایط، مبطلات و مکروهات روزه/ فوائد و آثار روزه از منظر قرآن

پارک علم و فناوری قم

zohur