۲۹ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «احکام اسلام در ارتباط با جنگ Islamic Rulings on Warfare »، توسط یوسف عبدالعنین و شریفه زهیر به رشته تحریر درآمده است.


نویسندگان کتاب، در ابتدای مباحث خود، بر پیچیدگی مطالعه احکام حقوقی اسلام در ارتباط با جنگ پای می فشارد و توضیح می دهد که مراجعه به کتاب و سنت، به مثابه مهمترین منابع فقه و شریعت اسلام، کار ساده و راحتی نیست.


آنها توضیح می دهند که رویکردهای پیامبر اسلامی، حضرت محمد(ص)، در جنگهای صدر اسلام از جمله اصلی ترین زمینه های تاریخی است که با مراجعه به آن و تأمل در جوانب آن می توان درکی از رویکرد اسلام از احکام جنگ و احکام دوران جنگ اطلاع حاصل نمود.


این محققان سپس می کوشند تا ذیل بحثی مقدماتی و جهت تمهید مسیر برای حرکت به سمت مباحث اصلی خود، واژگان مرکزی مرتبط با احکام اسلام در نبرد و جنگ را توضیح دهند. جهت انجام این مهم نویسندگان به توضیح برخی اصطلاحات کلیدی در اسلام نظیر «جهاد»، «حرب» و «شهادت» می پردازد. وی همین جا توضیح می دهد که برخلاف درک بسیاری از غربیان، مفهوم خودکشی یا عمل انتحاری اصولا در ادبیات اولیه اسلام در ارتباط با جنگ وجود ندارد و سراغی از آن نمی توان گرفت.


آنها سپس یادآور می شوند که این ساده بینانه است اگر از یگانگی و یکسانی در فقه اسلامی در ارتباط با موضوع احکام جهاد و جنگ یاد کنیم؛ چه آنکه ما نه با فقه اسلامی بلکه با مکاتب متعدد فقه اسلامی مواجه هستیم. نویسنده یادآور می شود که مکاتب چهارگانه مرکزی اهل سنت و فقه شیعی اصلی ترین نمایندگان این تنوع هستند؛ هرچند رویکردهای دیگری نیز در فقه اسلامی وجود دارد.


ایشان در توضیح جهاد، به مثابه مفهوم مرکزی در فقه اسلامی در ارتباط با جنگ، ویژگی متفاوت و ناشناخته این مفهوم را برای بسیاری از مخاطبان خود یادآور می شوند و توضیح می دهند که جهاد اصولا بیانگر موقعیتی مقدس است و هم از این روی فقیهان اکراه دارند که هر نبرد و جنگی را جهاد بنامند. آنها بر این نکته تأکید می کنند که جهاد بندرت اعلام می گردد و معمولا نبردهای در جریان توسط فقیهان به مثابه جهاد معرفی نمی شوند.


عبدالعنین و زهیر توضیح می دهند که در میان رویکردهای مسلمانان به مقوله جهاد، نگاه وهابیان با دیگران متفاوت است؛ چه آنکه سیستم تفسیر آیات قرآن توسط ایشان به گونه است که به سهولت بیشتری مبارزات مختلف را، حتی با بسیاری از مسلمانان ناهمدل با خود، جهاد معرفی می کنند.


نویسندگان در ادامه یادآور می شوند که مقوله خودکشی به جد در اسلام حرام معرفی شده است و منابع اصیل اسلامی در نفی خودکشی و تاکید بر حرمت آن مصرح هستند. وی توضیح می دهد که این صراحت به رغم وجود رویکردهای انتحاری در سنتهای قبایل پیش از اسلام است.


مؤلفان در بخشی دیگر از کتاب به توضیح برخی از نبردهای پیامبر(ص) می پردازند و ذیل نکاتی که در باب جنگهایی نظیر بدر و احد می کوشند تا ویژگیهای رویکرد حقوقی مسلمانان را در این نبردها، مطابق یافته ها و برداشتهای خویش، توضیح دهند.


کتاب «احکام اسلام در ارتباط با جنگ Islamic Rulings on Warfare » در اکتبر ۲۰۰۴ به بازار نشر عرضه شده است و ناشر آن انتشارات دایان است.

مطالب مرتبط :
  1. «مبانی اندیشه سیاسی در اسلام» منتشر شد
  2. اهمیت ارتباط درون خانوادگی/ دستورهای عالی اسلام درباره ارتباط انسان ها
  3. کتاب غرب و تجدید حیات اسلام منتشر شد
  4. نوجوانان با احکام کاربردی در نمایشگاه قرآن آشنا می شوند
  5. کتاب «خطبه و خطابه در اسلام» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur