۱۹ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور کوین ریچاردز رئیس دانشکده هنر آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیای آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظریه اخلاقی متناسب با هر جامعه گفت: وقتی تاریخ را مرور می کنیم مشاهده می کنیم جوامع مختلف نظریه‌های اخلاقی گوناگون و متفاوتی را برگزیده‌اند.


وی افزود: برای نمونه در تاریخ چین مواجه با خلاق کنفوسیوسی هستیم. همچنین اخلاق کار پروتستانی را در شمال اروپا و آمریکا در اوایل دوره مدرن شاهد هستیم.


وی در ادامه تصریح کرد: در واقع ارزشهای اخلاقی در هر جامعه‌ای نشان دهنده و شکل دهنده به آن جامعه هستند. ارزشهای اخلاقی هر جامعه نشان دهنده تاریخ آن جامعه به شمار می رود.


مؤلف “دریدای دوباره چارچوب بندی شده” یادآور شد: این ارزشها می‌تواند از تلاش یک جامعه برای بقا تا ارزشهایی که برای رسیدن به رشد و توسعه است را در بر بگیرد.

ریچاردز در ادامه یادآور شد: هر کدام از این موارد اعم از بقا و توسعه و پیشرفت بحثهایی را در جامعه به وجود می‌آورد و متناسب با آن ارزشهایی شکل می‌گیرد. این ارزشها از جهاتی می‌تواند ارزشهای اخلاقی باشند.


وی تأکید کرد: اینکه نظامهای اخلاقی جاری و ساری در یک جامعه منافع چه کسانی را تأمین می‌کند از موضوعات مهم و اساسی در این بحث به شمار می‌رود.


این فیلسوف آمریکایی در ادامه تصریح کرد: برخی ممکن است استدلال کنند که در هر صورت نظامهای اخلاقی یک جامعه تأمین کننده منافع نخبگان حاکم است.


وی ادامه داد: برای نمونه اخلاق کنفوسیوسی بر وفاداری به نسلهای قبل و صداقت و وفاداری برای ارتقای نظم و سلسله مراتب تأکید دارد. در واقع این اخلاق برای ثبات یک امپراتوری گسترده و وسیع لازم و اساسی بوده است.


رئیس دانشکده هنر آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیای آمریکا افزود: همچنین برای نمونه در اخلاق پروتستانی شمال اروپا که در اوایل دوره مدرن مبتنی بر سرمایه‌داری بود و آمریکای مستعمره تأکید بر اخلاق پروتستانی کار است و این اخلاق ترویج داده می شد.


وی تصریح کرد: در این اخلاق به موضوع کار و کارگر توجه ویژه می شود. در این اخلاق این ظرفیت وجود دارد که کارگران در آن مورد بهره کشی قرار گیرند.


مؤلف “دریدای دوباره چارچوب بندی شده” یادآور شد: صرف نظر از اینکه کارگران می توانند مورد بهره کشی قرار گیرند، باید توجه داشت بیشتر نظامهای اخلاقی مبتنی بر برخی اشکال وفاداری هستند. این اشکال وفاداری به نام ارزشهای مشترک اخلاقی صورت می‌گیرد.


وی تأکید کرد: ظهور مدرنیته و جهانی شدن باعث بروز و ظهور ایده‌های مشترک شده است. همچنین این ظهور و بروز باعث شده تا این پرسش مطرح شود که چگونه می‌توان ارزشهای اخلاقی متفاوت را در این دنیا به اشتراک گذارد.


ریچاردز در پایان افزود: آنچه می‌توان در پایان گفت این است که اخلاق در دنیای کنونی و روزگار ما به مقوله پیچیده‌تری در مقایسه با گذشته خود تبدیل شده است.


…………


گفتگو از جواد حیران‌نیا

مطالب مرتبط :
  1. کدام نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر است/ اهمیت تساهل و احترام به دیدگاههای رقیب
  2. قضاوت در مورد برتری هنجارهای اخلاقی نظریه‌های گوناگون اخلاق امری دشوار است
  3. بررسی نظریه اخلاقی توماس اسکانلون
  4. نتیجه‌گرایی اخلاقی در غرب فراگیر شده است/ اخلاق کانتی مناسب غرب کنونی
  5. دین می تواند مقوم و ضامن اجرای اخلاق در جامعه باشد/ عوامل مؤثر در طرح نظریه اخلاق

پارک علم و فناوری قم

zohur